نمونه کارها

سردبیر
بخشی از نمونه کارهای انجام شده توسط تیم طراحی و تولید لرن پارسی در این بخش قابل مشاهده می باشند .  

نمونه کارهای طراحی لوگو

طراحی لوگوی دولتی زیباسازی
طراحی لوگوی Zafra
طراحی لوگوی سوپرمارکت غذایی
طراحی لوگو شرکتی پارس درز

نمونه کارهای تبلیغ نویسی

نمونه کار طراحی پست شبکه های اجتماعی

نمونه کار تولید محتوای متنی

لوگوی لرن پارسی
لوگوی لرن پارسی
لوگوی لرن پارسی
لوگوی لرن پارسی
پشتیبانی توسط واتساپ
ارسال